БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ „ ПРОСВЕТЕН ЛЪЧ-1905”

гр.Сапарева баня, п.к. 2650 ул. "Германея" 1

Работно време: Понеделник - Петък 09:00-17:00

Телефон: 0898/473-415 Е-мейл: info@libsbanya.info

Сигнатурата посочва мястото на документа и неговата принадлежност към определен фонд. Изписва се в горния ляв ъгъл на корицата на документалния източник и на първия ред на каталожната картичка и най-често е буквено-цифрова комбинация (Пр. 820-31     61     Г63      В18).

Библиографското описание на документален източник е съвкупност от библиографски сведения, подредени в определена последователност, които дават възможност за идентификацията на този източник. Елементите на описанието, освен редната дума, са групирани в области и отделени един от друг с условни разделителни знаци.

Елементи на библиографското описание на книгите са:

  • Редна дума.
  • Основно заглавие = Паралелно заглавие : Подзаглавни данни / Авторска отговорност (авторите или други лица с авторски права). – Сведение за поредност на изданието. – Местоиздаване : Издателство, година на издаването. – Брой на страниците : Сведения за илюстрации, графики, карти и др. ISBN (международен стандартен номер на книгата)

Редна дума е думата, с която започва библиографското описание на документа и определя мястото му в съответния каталог. Редна дума може да е: фамилното име на автора (напр. Иванов, Иван Стоянов); фамилното име на първия автор с добавка “и др.” (et al.), когато авторите са до трима. За втория и третия автор се прави препратка. Тя представлява допълнително описание с редна дума, която е различна от тази на основното описание; колективен автор (учреждение, институт, организация и др. п.);

  • Първата дума от основното заглавие, когато авторите са повече от трима.
    Под библиографското описание се изписват:
  • Инвентарен номер - буквено-цифрова или само цифрова комбинация, която представлява индивидуалния (уникален) номер на всеки документален източник (изписан в ляво);
  • Класификационния индекс, определящ отдела на знание, към който се отнася съдържанието на документа (изписан в дясно).

Пример за описание на книга:

820-312.9

Ч 16

        Чайковски, Ейдриан

              Поглед в мрака / Ейдриан Чайковски;

       [Прев. Милена Илиева]. – София : ИК Бард, 2012.-

       478 с. ; 21 см. – ( Сянката на умелите ; кн.4)

        ISBN 978-954-655-295-2 :  14.99 лв.

                                                                            820-312.9

 

Елементи на библиографското описание на статиите са:

  • Редна дума. Основно заглавие : Подзаглавни данни / Авторска отговорност. // Източник (заглавието на списанието), том, година, № на книжката, страници (от – до).

Пример за описание на статия :

       Узунова, Юлия. За маркетинговите парадигми и маркетинговото

пространство в променящите се фирми. / Юлия Добрева Узунова //

Икономическа мисъл, 2003, N 2, с. 63 - 90.

Вход

Попитай библиотекаря

Email:
Относно:
Съобщение
Коя е столицата на България

Библиотека Сапарева баня © 2013 г. Всички права запазени