БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ „ ПРОСВЕТЕН ЛЪЧ-1905”

гр.Сапарева баня, п.к. 2650 ул. "Германея" 1

Работно време: Понеделник - Петък 09:00-17:00

Телефон: 0898/473-415 Е-мейл: info@libsbanya.info

Всички библиотечни документи , които са подредени в залата за свободен достъп, могат да се заемат за дома. Заемането е на самообслужване и се състои в: издирване по каталог (на място или в интернет, в електронен каталог) на сигнатурата на търсеното заглавие, физическото му намиране.

На всички читатели, при издаване на читателска карта или при първото им постъпване в библиотеката се обяснява подробно и се показва на място как да се ориентират и обслужват в библиотеката.

Сроковете за връщане на заетите материали е 20 дни. Срокът за заемане може да бъде продължен по искане на читателя, само ако заетите в момента библиотечни документи не се търсят от други читатели.

Всеки читател на библиотеката може да заема за дома максимум 5 броя книги. Задължително трябва да се спазват сроковете за връщане.

Читателите на библиотеката не могат да заемат за дома и да изнасят извън библиотеката следните библиотечни документи:

  • Редки и ценни сбирки и документи;                                            
  • Документи от Справочен отдел;
  • Архивни документи, непубликувани документи и ръкописи;
  • Библиотечни документи от колекциите на  “Краезнание”;
  • Периодични издания;
  • Документи на други библиотеки, получени по   междубиблиотечно заемане.

Вход

Попитай библиотекаря

Email:
Относно:
Съобщение
Коя е столицата на България

Библиотека Сапарева баня © 2013 г. Всички права запазени