БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ „ ПРОСВЕТЕН ЛЪЧ-1905”

гр.Сапарева баня, п.к. 2650 ул. "Германея" 1

Работно време: Понеделник - Петък 09:00-17:00

Телефон: 0898/473-415 Е-мейл: info@libsbanya.info

Регистрацията на читателите и издаването на читателски карти се извършва  от библиотекаря след представяне на документ за самоличност. При промяна на данните в личната карта читателят е длъжен своевременно да уведоми Библиотеката.Читателската карта е лична и не се преотстъпва. Регистрацията е за срок от дванадесет месеца, считано от датата на записване.  Библиотеката издава едномесечни карти. Не могат да бъдат пререгистрирани като читатели лица, които имат неуредени задължения към библиотеката. Цените на читателските карти и на библиотечните услуги се утвърждават от Читалищното настоятелство.

Изисквания при регистриране на читателите:

  • Лица над 14 години се записват срещу представяне на лична карта;
  • Деца, ненавършили 14 години, се регистрират с документ за самоличност на      родител или настойник;
  • За деца под 6 години библиотечни документи могат да заемат само родител или настойник, след като се запишат за читатели;
  • Лица с адресна регистрация извън община Сапарева баня се записват като читатели само след внасяне на паричен депозит.

Вход

Попитай библиотекаря

Email:
Относно:
Съобщение
Коя е столицата на България

Библиотека Сапарева баня © 2013 г. Всички права запазени