БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ „ ПРОСВЕТЕН ЛЪЧ-1905”

гр.Сапарева баня, п.к. 2650 ул. "Германея" 1

Работно време: Понеделник - Петък 09:00-17:00

Телефон: 0898/473-415 Е-мейл: info@libsbanya.info

Читалнята на библиотеката се намира в залата за свободен достъп на библиотеката. В читалнята се влиза без връхни дрехи и багаж.  Целият библиотечния фонд в читалнята е подреден на свободен достъп, като са обособени колекции на  книги, подредени по раздели на знанието; на речници и справочници, както и на периодични издания – текущи и от минали години, подредени азбучно и по година на издаване. Читателите ползват литературата, като намират и вземат сами библиотечния материал, а след приключване на работата го връщат отново на съответното място. При необходимост се обръщат за помощ към  библиотекаря.

Редът, по който са подредени библиотечните документи по различните области на знанието е определен от Универсалната десетична класификация – УДК . Това е класификационната схема, по която се класира постъпилата в библиотеката литература и с която работят голяма част от библиотеките в света.

Периодичните издания (ПИ) са подредени в обособена част на читалнята, като са отделени ПИ за текущата година . ПИ са азбучно подредени както следва - български, руски и на латиница.

На разположение на читателите са компютри за търсене на информация в базите на библиотеката и интернет. Компютрите се ползват само за търсене на литература и информация по теми. Във всеки момент читателят може да потърси помощ за търсене в информационните ресурси или фонда на библиотеката от библиотекаря.

Потребителите на читалнята могат да ползват на място копирни машини.

Вход

Попитай библиотекаря

Email:
Относно:
Съобщение
Коя е столицата на България

Библиотека Сапарева баня © 2013 г. Всички права запазени