БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ „ ПРОСВЕТЕН ЛЪЧ-1905”

гр.Сапарева баня, п.к. 2650 ул. "Германея" 1

Работно време: Понеделник - Петък 09:00-17:00

Телефон: 0898/473-415 Е-мейл: info@libsbanya.info

Книгите  в библиотеката към НЧ „Просветен лъч-1905” са подредени  според Универсалната десетична класификация (УДК). В рамките на отделната област на знанието (раздел) книгите са подредени в азбучен ред.

Общ отдел

 • 00-Основни въпроси на науката и културата
 • 01-Библиография.Каталози.Указатели на литература
 • 02-Библиотечно дело. Библиотекознание
 • 03-Общи енциклопедии. Енциклопедични речници. Научни справочници
 • 04-Сборници със смесено съдържание
 • 05-Списания и периодични издания с общ характер
 • 06-Организации. Съюзи.научни институти. Музеи.Изложби
 • 07-Вестници.Журналистика
 • 08-Издания със смесено съдържание
 • 09-Ръкописи.Редки и особени издания

 

1 – Философия

 • 101-Общи работи. Философски науки в цялост
 • 11- Метафизика
 • 13-Философия на духа.метафизика на духовния живот.
 • 14-Философски системи и направления
 • 159.9-Психология
 • 16-Логика
 • 17-Етика. Учение за морала
 • 18-Естетика

 

2 Религия. Теология

 

Обществени науки

 • 31-Демография. Социология. Статистика
 • 32-Политика
 • 33-Икономика. Икономически науки
 • 34-Право
 • 35-Обществено управление. Военно изкуство. Военни науки
 • 36-Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело
 • 37-Възпитание. Образование. Просвета. Организация на свободното време
 • 39-Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Бит. Фолклористика

 

5 Математика. Естествени науки

 • 502-Природата.Изучаване и опазване на природата.Опазване на растителния  и животински свят.
 • 51-Математика
 • 52-Астрономия. Астрофизика.Космология. Геодезия
 • 53-Физика
 • 54-Химия
 • 55-Геология. Геологически и геофизически науки
 • 56-Палеонтология
 • 57-Биологически науки
 • 58-Ботаника
 • 59-Зоология

 

6 Приложни науки. Медицина. Техника. Селско стопанство

 • 608-Изобретения и открития в областта на естествените и приложни науки.
 • 611-Анатомия
 • 612-Физиология
 • 613-Хигиена
 • 614-Здравеопазване
 • 615-Фармация.фармакология. Обща терапия. Таксикология
 • 616-Патология
 • 617-Ортопедия. Хирургия.Офталмология
 • 618-Гинекология. Акушерство
 • 619-Сравнителна медицина. Ветеринария
 • 62-Техника. Технически науки
 • 621-Общо машиностроене. Ядрена техника. Електротехника
 • 622-Минно дело
 • 623-Военна техника
 • 63-Селско стопанство. Горско стопанство. Лов. Рибно стопанство
 • 631-Общи въпроси на селското стопанство
 • 632-Вредители на растенията. Болести на растенията и защита
 • 633-Полевъдство
 • 634-Градинарство в цялост. Овощарство
 • 635-Зеленчукопроизводство и декоративно градинарство в цялост
 • 636-Общо животновъдство. Развъждане на бозайници и птици
 • 637-Мляко, месо и други продукти от животновъдството
 • 638-Развъждане на полезни насекоми и други членестоноги
 • 639-Лов. Рибно стопанство. Риболов
 • 64-Домакинство. Комунално-битово обслужване
 • 65-Управление на предприятията. Организация на производството, търговията, транспорта и съобщенията. Полиграфическа промишленост и издателско дело
 • 66-Химическа технология. Химическа промишленост
 • 67/68-Различни производства и занаяти.Лека промишленост
 • 69 -Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи

 

Изкуство. Художествени занаяти. Фотография. Музика. Развлечения. Игри. Спорт

 • 71-Планиране на населени места. Градоустройство.Градинска   архитектура. Паркове. Оформление на природната среда
 • 72-Архитектура
 • 73/76-Изобразителни изкуства и художествени занаяти
 • 77-Фотография. Кинематография
 • 78-Музика
 • 79-Масови развлечения. Зрелищни изкуства.Игри
 • 796-Спорт.Спортни игри.Физическа култура

 

Езикознание. Филология. Литература

 • 80- Езикознание. Филология
 • 802/809-Отделни езици
 • 808.67 - Български език
 • 82 – Литература
 • 820/899- литература на отделни нации, народи и езици

 

9 География. Биографии. История

 • 902-Археология
 • 903-Предистория
 • 904-Паметници на културата на историческите периоди.Археологически паметници.Старини
 • 908-Краезнание
 • 910-Общи въпроси на географията.Географията като наука
 • 914/919-Географски изследвания на страните. Пътешествия. Странознание
 • 92-Биографии
 • 930-Историческата наука. Помощни исторически науки
 • 931-Стара и антична история
 • 932-История на Египед
 • 933-История на еврейския народ
 • 934-История на стара Индия и Индокитай
 • 935-История на стария Изток, Мидия, персия, Асирия и Вавилон
 • 936-История на еврейските племена и народи
 • 937-История на Рим
 • 938-История на Гърция
 • 940-История на Европа
 • 941/949-История на отделни европейски държави и страни
 • 949.72-История на България
 • 947-История на Русия
 • 950-История на Азия
 • 96-История на Африка
 • 97/98- История на Северна и Южна Америка

Вход

Попитай библиотекаря

Email:
Относно:
Съобщение
Коя е столицата на България

Библиотека Сапарева баня © 2013 г. Всички права запазени