БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ „ ПРОСВЕТЕН ЛЪЧ-1905”

гр.Сапарева баня, п.к. 2650 ул. "Германея" 1

Работно време: Понеделник - Петък 09:00-17:00

Телефон: 0898/473-415 Е-мейл: info@libsbanya.info

ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ В БИБЛИОТЕКАТА НА НЧ „ПРОСВЕТЕН ЛЪЧ-1905”гр.САПАРЕВА БАНЯ

 

1. Издаване на читателска карта за 12 месеца:  
1.1 За граждани над 16 години 3.00 лв.
1.2. За деца до 16 години 3.00 лв.
1.3. Месечна читателска карта в читалня 1.00 лв.
   

2. За еднодневно ползване на документи в читалните:

 
2.1. Ползване на библиотечни документи 0.50 лв.
2.2. Тематична справка 1.00 лв.
   
3. Граждани с адресна регистрация извън община Сапарева баня се записват за читатели само депозит 20.00 лв. за заемане на един източник. Същите имат право да ползват  и да заемат за дома едновременно до 3 библиотечни единици. Депозитът е дължим на читателя след връщане на заетите документи, отписване от библиотеката и представяне на квитанцията. Депозит, непотърсен в течение на една година след последната дата на връщане в картона, остава в полза на библиотеката.             
   
4.Писмени тематични библиографски справки, според обхвата на преглед :  
4.1. До 5 години      
2.00 лв.
4.2. От 5 до 10 години                
4.00 лв.
4.3. Над 10 години
5.00 лв.
   
5. Ползване на Интернет за 1 час                                       
1.00 лв.
   
6. Сканиране на документ и запис на електронен носител
2.00 лв.
   
7. Компютърна разпечатка формат А4                                                            
0.50лв./стр.
7.1. Черно-бяла
0.20лв./стр.
   
8. Предупредително писмо
1.00 лв.
   

 9. Телефонни съобщения до читатели             

0.50 лв. 
   
10. Глоба за закъснение за невърнат библ. документ до 1 месец     
0.10 лв. /ден
   
11.Заплащане на невърнат библиотечен документ       
5-кратен размер от стойността
   
12. Ксерокопие формат А4       
 
12.1 Едностранно          
0.10 лв.
12.2. Двустранно 0.15 лв. 

 

Забележка: Настоящият Ценоразпис е изготвен на базата на: Наредба за опазване на библиотечните фондове, Устройствен правилник, Правила за обслужване на читателите и е съобразен с пазарните цени на услугите.

 

Вход

Попитай библиотекаря

Email:
Относно:
Съобщение
Коя е столицата на България

Библиотека Сапарева баня © 2013 г. Всички права запазени