БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ „ ПРОСВЕТЕН ЛЪЧ-1905”

гр.Сапарева баня, п.к. 2650 ул. "Германея" 1

Работно време: Понеделник - Петък 09:00-17:00

Телефон: 0898/473-415 Е-мейл: info@libsbanya.info

 ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

 

 

Програма „Глоб@лни библиотеки - България"

 

Програма "Глоб@лни библиотеки - България" е съвместна инициатива на Министерство на културата, Програмата на ООН за развитие, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Национално сдружение на общините в Република България и Българска библиотечно-информационна асоциация. Програмата цели да улесни достъпа до информация, знания, комуникации, електронно съдържание и услуги за общността чрез мрежата на обществените библиотеки, като в рамките на пет години повиши степента на използване на библиотеките в цялата страна и помогне на българските граждани да се приобщят към глобалното информационно общество.

Нашата библиотека  се включи още на първия етап от стартирането на Програмата,  подкрепяна от община Сапарева баня. Библиотеката ни се сдоби с три настолни компютърни конфигурации,  мултифункционално устройство и мултимедия с екран.Осигурихме  безплатен Интернет за посетителите на  библиотеката.Участвахме в многокомпонентното  обучение  на библиотекари. Програма “Глобални библиотеки” промени облика на нашата библиотека, превръщайки я в един модерен информационен център. Приобщихме нашите читатели към глобалното информационно общество, с което повишихме  качеството  им на живот.

 

 

Програма „Глоб@лни библиотеки - България"

 

Грантова схема за финансиране на иновативни проекти- 2013

 

Библиотеката към НЧ „Просветен лъч- 1905” гр. Сапарева баня спечели проект „Стимулиране на гражданската активност при използване на е-услуги сред населението на община Сапарева баня”.Наши партньори са Общинска администрация и Основно училище „Христо Ботев” гр.Сапарева баня.

Основната цел на проекта е популяризиране и стимулиране използването на електронни услуги сред местното население на община Сапарева баня, чрез използване на интернет технологиите.

   Специфична цел на проекта са :

  • Да бъдат създадени условия за обезпечаване и реализиране на идея за електронна библиотека;
  • Улесняване достъпа до информация чрез използване на нови технологии;
  • Повишаване капацитета на  средношколците, чрез неформално образование;
  • Повишаване информираността на гражданите за новите възможности, които предоставят информационните технологии ;
  • Изграждане на умения и  капацитет във водещата организация за управление и реализиране на проектна идея.

 

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:

1. Формиране на екип за управление на проект от партньорските организации;

2. Изготвяне на Концепция за сайт, в който да се предлагат електронни библиотечни услуги и информация за местната общност. Дейността предполага събиране на материали, които да бъдат използвани в уеб сайт, който да включва информация за организацията, библиотеката, като част от същата и вкарването на библиотечен електронен каталог за ползване през интернет.

3. Обучение на 10 деца на възраст от 12 до 18 години от местното училище, което е партньор по проекта, за  работа с приложен софтуер MS office Publisher 2007, за изготвяне на рекламни материали  за проекта под формата на брошури и флаери.

4.  Изработка  на уеб сайт – възлагане дейността на външен експерт.

5. Информационна кампания за проекта.

 

 

 

 

 

Вход

Попитай библиотекаря

Email:
Относно:
Съобщение
Коя е столицата на България

Библиотека Сапарева баня © 2013 г. Всички права запазени